Drag [sv]

Other languages: Drag (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:44
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cef04ef5-20f2-41b5-8382-73bc85a43719 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Drag
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish