Djupnäs 1:3, Västervåla (RAÄ 41:2) VLM 26 (2015) [sv]

Other languages: Djupnäs 1:3, Västervåla (RAÄ 41:2) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2015) genomförd av Arkeologgruppen AB utförd av Erica Strengbom på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Fagersta
Socken: Västervåla
Fastighet: Djupnäs 1:3
Plats: Trummelsbergs hyttområde
Fornlämning: 41:2
Rapport: Antikvarisk kontroll vid Trummelsbergs bruk
Rapportförfattare: Erica Strengbom
Diarienummer: AG 2015:41
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3115
Undersökt tid: 2015
Kommentar: Jordvall mellan slaggstenspelarna. I övrigt inga kulturlager. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d2adeaa5-9550-42f0-8e9e-6088f2026a42 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Djupnäs 1:3, Västervåla (RAÄ 41:2)
Swedish

Identity
VLM 26
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll (2015) genomförd av Arkeologgruppen AB utförd av Erica Strengbom på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Fagersta
Socken: Västervåla
Fastighet: Djupnäs 1:3
Plats: Trummelsbergs hyttområde
Fornlämning: 41:2
Rapport: Antikvarisk kontroll vid Trummelsbergs bruk
Rapportförfattare: Erica Strengbom
Diarienummer: AG 2015:41
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3115
Undersökt tid: 2015
Kommentar: Jordvall mellan slaggstenspelarna. I övrigt inga kulturlager.
Swedish

Timespan
2015 - 2015

-Earliest time
2015
-Latest time
2015
-Role
Report
2015:35
-Report number
2015:35
No hits.