Sveriges sogner (Eksterne data) [no]

Other languages: Sveriges sogner (norwegian bokmål), Sveriges socknar (swedish)

Sveriges geografiske indeling [no]

Description

Sveriges socknar hämtas från Riksantikvarieämbetet via K-samsök. [sv]

In operation
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d8d7f456-2ca4-49a5-a624-c5cf378417e7
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 2439 hits.
Name
Sveriges sogner
Norwegian bokmål

Sveriges socknar
Swedish

Description
Sveriges socknar hämtas från Riksantikvarieämbetet via K-samsök.
Swedish

-Text
K-Samsök geografiske autoriteter
Norwegian bokmål

K-Samsök geografiska auktoriteter
Swedish
Default status
English

Norwegian bokmål

Swedish

Source type
URL
file:///home/notroot/tmp/parish.rdf