Gravfält [sv]

Other languages: Gravfält (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e08b8525-4113-41ef-a454-fc2b3d36282f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Gravfält
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish