Västerås 4:85, Draglinan, Lintrumman, Dingtuna (RAÄ 190; 482; 841) VLM 382 (2001 - 2002) [sv]

Västerås 4:85, Draglinan, Lintrumman, Dingtuna (RAÄ 190; 482; 841) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk särskild utredning (2001-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:85
Kvarter: Draglinan, Lintrumman
Plats: Erikslunds industriområde
Fornlämning: 190; 482; 841
Rapport: Erikslunds industriområde, Kv Draglinan, Kv Lintrumman och del av Västerås 4:85
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28467:1-2)
Diarienummer: Vlm 0...
Arkeologisk särskild utredning (2001-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:85
Kvarter: Draglinan, Lintrumman
Plats: Erikslunds industriområde
Fornlämning: 190; 482; 841
Rapport: Erikslunds industriområde, Kv Draglinan, Kv Lintrumman och del av Västerås 4:85
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28467:1-2)
Diarienummer: Vlm 00:330-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-8583-00
Undersökt tid: 2001-2002
Kommentar: Förutom de redan kända skärvstenshögarna och stensträngarna framkom boplatslämningar i åkermarken. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:17
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e5f0e2e7-4137-41d9-8f3a-46e977e262c9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:85, Draglinan, Lintrumman, Dingtuna (RAÄ 190; 482; 841)
Swedish

Identity
VLM 382
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk särskild utredning (2001-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Församling: Västerås
Fastighet: Västerås 4:85
Kvarter: Draglinan, Lintrumman
Plats: Erikslunds industriområde
Fornlämning: 190; 482; 841
Rapport: Erikslunds industriområde, Kv Draglinan, Kv Lintrumman och del av Västerås 4:85
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28467:1-2)
Diarienummer: Vlm 00:330-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-8583-00
Undersökt tid: 2001-2002
Kommentar: Förutom de redan kända skärvstenshögarna och stensträngarna framkom boplatslämningar i åkermarken.
Swedish

Timespan
2001 - 2002

-Earliest time
2001
-Latest time
2002
-Role
-Person
Report
2002:A12

-Report number
2002:A12
-Number
28467
No hits.