Boplatsvall [sv]

Other languages: Boplatsvall (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/eb064d32-71ba-4cfb-a2c8-43624633421f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Boplatsvall
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish