Boplatsvall [sv]

Boplatsvall (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
25/10/2015 07:30:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/eb064d32-71ba-4cfb-a2c8-43624633421f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Boplatsvall
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish