Borgunda -Skövde väg 46/48 1M16-107336 (1995) [sv]

Other languages: Borgunda -Skövde väg 46/48 (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Utredning 1995 inför ombyggnation av väg 46/48, Borgunda - Skövde.
Boplatser, gravar och bebyggelse från järnålder och nyare tid. [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
10/11/2023 11:49:30
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ed358bd4-8162-4906-ade5-750050704d32 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Borgunda -Skövde väg 46/48
Swedish

Identity
1M16-107336
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Utredning 1995 inför ombyggnation av väg 46/48, Borgunda - Skövde.
Boplatser, gravar och bebyggelse från järnålder och nyare tid.
Swedish

Timespan
1995 -

-Earliest time
1995
-Place
-Place
-Place
-Place
-Place
-Role
-Organization
Geodata
6470850, 433231, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6470850
-Longitude (Easting)
433231
-Case type
-Organization
-Registration number
83/95
-Case type
-Registration number
220-191-95
Result

Fomlämningsbilden inom utredningsområdet som den visade sig i arbetets inledningsskede,
förändrades under arbetets gång och visade sig vara långt mer komplex.
Antalet fasta fomlämningar ökade. Lokaler som vid tidigare inventeringar
inte tolkats som fast fomlämning visade sig vid utredningsgrävning utgöras av förhistoriska
gravar. Den fomlämningstyp som utgörs av boplats- och bebyggelselämningar,
utan synligt märke ovan jord, påvisades på flera platser. Vid utredningsgrävning
påträffades inom fem områden den typen av lämningar. Möjligen
kan ytterligare boplatslämningar påträffas i anslutning till lokaler med förhistoriska
gravar. Inom två områden finns platser för äldre gårds/bytomter. I närheten av
dessa finns möjligen rester av hägnader som avgränsat inägomark till bebyggelsen.

Swedish

Report
VGM 1995:27

-Report number
VGM 1995:27
-Number
1M16-107336
DigitaltMuseum
1M16-107336
-Id
1M16-107336
-System
DigitaltMuseum
No hits.