Stadslager [sv]

Other languages: Stadslager (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ed88c6a0-b805-4a43-aef6-ead2546d8477 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Stadslager
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish