Brottberga 6:22, Skerike VLM 233 (2001) [sv]

Other languages: Brottberga 6:22, Skerike (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning (2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:22
Rapport: Brottberga 6:22, tomt 1 Förhistoriska boplatser
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: Vlm 00:108-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-3639-01
Undersökt tid: 2001
Kommentar: Vid utredningen framkom boplatslämningar liknande dem vid Erikslund, Västerås. ...
Arkeologisk utredning (2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:22
Rapport: Brottberga 6:22, tomt 1 Förhistoriska boplatser
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: Vlm 00:108-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-3639-01
Undersökt tid: 2001
Kommentar: Vid utredningen framkom boplatslämningar liknande dem vid Erikslund, Västerås. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ef027839-a455-49f6-aa25-bce461a0726a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brottberga 6:22, Skerike
Swedish

Identity
VLM 233
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk utredning (2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:22
Rapport: Brottberga 6:22, tomt 1 Förhistoriska boplatser
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: Vlm 00:108-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-3639-01
Undersökt tid: 2001
Kommentar: Vid utredningen framkom boplatslämningar liknande dem vid Erikslund, Västerås.
Swedish

Timespan
2001 - 2001

-Earliest time
2001
-Latest time
2001
-Role
-Person
Report
2001:37
-Report number
2001:37
No hits.