Kyrka/kapell [sv]

Other languages: Kyrka/kapell (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f0077205-a045-4ee3-97d3-d04b542e9eb0 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Kyrka/kapell
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish