Färnebo klockargård 2:1, Västerfärnebo VLM 435 (2008) [sv]

Other languages: Färnebo klockargård 2:1, Västerfärnebo (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2008) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Västerfärnebo
Fastighet: Färnebo klockargård 2:1
Plats: Västerfärnebo
Rapport: Västerfärnebo kyrka
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29095:1-4)
Diarienummer: KM 08059
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3941-08
Undersökt tid: 2008
Kommentar: Inga gravar påverkades. Fynd av yngre rödgodskeramik, porslin från Gu...
Antikvarisk kontroll (2008) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Västerfärnebo
Fastighet: Färnebo klockargård 2:1
Plats: Västerfärnebo
Rapport: Västerfärnebo kyrka
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29095:1-4)
Diarienummer: KM 08059
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3941-08
Undersökt tid: 2008
Kommentar: Inga gravar påverkades. Fynd av yngre rödgodskeramik, porslin från Gustavsberg och en patronhylsa. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f02b7254-8983-4b63-a2d5-9ad4e48ac1c8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Färnebo klockargård 2:1, Västerfärnebo
Swedish

Identity
VLM 435
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (2008) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Västerfärnebo
Fastighet: Färnebo klockargård 2:1
Plats: Västerfärnebo
Rapport: Västerfärnebo kyrka
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29095:1-4)
Diarienummer: KM 08059
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3941-08
Undersökt tid: 2008
Kommentar: Inga gravar påverkades. Fynd av yngre rödgodskeramik, porslin från Gustavsberg och en patronhylsa.
Swedish

Timespan
2008 - 2008

-Earliest time
2008
-Latest time
2008
-Role
-Person
Report
2008:84

-Report number
2008:84
-Number
29095
No hits.