Hällbild [sv]

Other languages: Hällbild (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f4bb8a47-9dc8-4238-97b9-d43845a8ef12 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Hällbild
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish