Gravvård [sv]

Other languages: Gravvård (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/fe90f2c3-a593-4b49-a956-b64bcc92c6cc | RDF/XML | JSON-LD
Label
Gravvård
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish