10 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 10 (2001 - 2003) [sv]

Other languages: 10 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2001-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Lennart
Gata: Stora gatan
Fornlämning: 232
Rapport: 20023:A15 Stora gatan i Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 010079
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1521-01
Undersökt tid: 2001-2003
Kommentar: Inga kulturlager, utom en kort sträcka [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:17
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/01c114a2-888d-4e4b-99cf-bd12694b1e9b | RDF/XML | JSON-LD
Name
10 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 10
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2001-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Lennart
Gata: Stora gatan
Fornlämning: 232
Rapport: 20023:A15 Stora gatan i Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 010079
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1521-01
Undersökt tid: 2001-2003
Kommentar: Inga kulturlager, utom en kort sträcka
Swedish

Timespan
2001 - 2003

-Earliest time
2001
-Latest time
2003
-Role
-Person
Has investigated
Report
2003:A15

-Report number
2003:A15
-Number
test
No hits.