Elektra, Borås (RAÄ 30) LM-BEl (1985 - 1986) [sv]

Other languages: Elektra, Borås (RAÄ 30) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll, delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1985, 1986

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Borås
Fastighet: Elektra
Fornlämning: 30
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-818-85 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:03
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/03d6584c-a58f-4985-83b4-b416d5e1d72b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Elektra, Borås (RAÄ 30)
Swedish

Identity
LM-BEl
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll, delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1985, 1986

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Borås
Fastighet: Elektra
Fornlämning: 30
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-818-85
Swedish

Timespan
1985 - 1986

-Earliest time
1985
-Latest time
1986
Place
, , Elektra, Borås [sv]

-Place (text)
Elektra, Borås
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Registration number
11.391-818-85
Result

Anledning:
1985 års grävning föranleddes av rivning och ombyggnad för transformatorstationer mm.
1986 års grävning föranleddes av schaktningar för utbyggnad.

Beskrivning/sammanfattning:

Vid 1986 års grävning totalundersöktes området, i stor utsträckning med varsam maskingrävning, i övrigt handgrävning. De yngre grundlämningar som framkom hörde sannolikt hemma i början av 1800-talet. Av största intresse var lämningar efter ett färgeri (eventuellt även garveri), tydligen anlagd före 1700-talets mitt, med välbevarade bottenpartier av 9 större kar, 3 ovala, övriga rektangulära. Ett togs tillvara för framtida återuppbyggnad i Borås museum.

Fynd:

1986: enstaka träredskap, keramik

Datering:
1985: 1600 - 1800-tal
1986: 1700-tal

Swedish

Lödöse museum
BEl
-Id
BEl
-System
Lödöse museum
No hits.