Västerås 4:85, Kranlinan, Dingtuna (RAÄ 662; 1240) VLM 60 (2006 - 2007) [sv]

Västerås 4:85, Kranlinan, Dingtuna (RAÄ 662; 1240) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2006-2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson, Anna Lihammar på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85
Kvarter: Kranlinan
Plats: Erikslund
Fornlämning: 662; 1240
Rapport: Erikslund - kvarteret Kranlinan Boplatslämningar från bronsåldern samt en yngre stensträng
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson, Anna Lihammar
Diarienummer: KM 06006
Diarienummer beslut, Länsstyrelse...
Arkeologisk förundersökning (2006-2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson, Anna Lihammar på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85
Kvarter: Kranlinan
Plats: Erikslund
Fornlämning: 662; 1240
Rapport: Erikslund - kvarteret Kranlinan Boplatslämningar från bronsåldern samt en yngre stensträng
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson, Anna Lihammar
Diarienummer: KM 06006
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2699-06
Undersökt tid: 2006-2007
Kommentar: Treskeppigt långhus, härdar och gropar daterade till äldre bronsålder. Samhör med VLM 61 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:17
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/047e493f-8fd3-436e-bd93-783341461884 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås 4:85, Kranlinan, Dingtuna (RAÄ 662; 1240)
Swedish

Identity
VLM 60
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2006-2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson, Anna Lihammar på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Västerås 4:85
Kvarter: Kranlinan
Plats: Erikslund
Fornlämning: 662; 1240
Rapport: Erikslund - kvarteret Kranlinan Boplatslämningar från bronsåldern samt en yngre stensträng
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson, Anna Lihammar
Diarienummer: KM 06006
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2699-06
Undersökt tid: 2006-2007
Kommentar: Treskeppigt långhus, härdar och gropar daterade till äldre bronsålder. Samhör med VLM 61
Swedish

Timespan
2006 - 2007

-Earliest time
2006
-Latest time
2007
-Role
-Person
Report
2007:29
-Report number
2007:29
No hits.