Gårdabron, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-TE (1988) [sv]

Other languages: Gårdabron, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K (kulturlager stad) genomförd av R. Ekre, Lödöse museum 1988

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Gårdabron
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1988
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 206 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:05
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/067026f5-0d3e-4fd0-89c6-62a817e51184 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gårdabron, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-TE
Investigation type
Description
K (kulturlager stad) genomförd av R. Ekre, Lödöse museum 1988

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Gårdabron
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1988
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 206
Swedish

Timespan
1988 - 1988

-Earliest time
1988
-Latest time
1988
Place
, , Gårdabron, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Gårdabron, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1988
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
TE

-Id
TE
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
206
-Id
206
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.