826:116 (Trålfäste/nätfäste) [sv] Place holder

Other languages: 826:116 (swedish)

Fornlämningar i Blekinge län (Externa data) [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/01/2016 18:53:31
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/18000000061074