326 Ledningsdragning (RAÄ 62) VLM 326 (2005) [sv]

Other languages: 326 Ledningsdragning (RAÄ 62) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Bråstagatan, Trädgårdsgatan
Fornlämning: 62
Rapport: Bråstagatan och Trädgårdsgatan i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 050084
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3635-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: Vlm har gjort en lång rad schaktningsövervakningar i Sala. Visar att stadens centrum tr...
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Bråstagatan, Trädgårdsgatan
Fornlämning: 62
Rapport: Bråstagatan och Trädgårdsgatan i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 050084
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3635-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: Vlm har gjort en lång rad schaktningsövervakningar i Sala. Visar att stadens centrum troligen anlgats på samma gång. Gatorna har samma byggnadsmaterial och är gjorda på samma sätt. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
21/03/2023 11:25:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/09d72181-197f-4565-87b0-ae862fa184e6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
326 Ledningsdragning (RAÄ 62)
Swedish

Identity
VLM 326
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Bråstagatan, Trädgårdsgatan
Fornlämning: 62
Rapport: Bråstagatan och Trädgårdsgatan i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 050084
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3635-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: Vlm har gjort en lång rad schaktningsövervakningar i Sala. Visar att stadens centrum troligen anlgats på samma gång. Gatorna har samma byggnadsmaterial och är gjorda på samma sätt.
Swedish

Timespan
2005 - 2005

-Earliest time
2005
-Latest time
2005
-Role
-Person
Has investigated
Report
2005:A48

-Report number
2005:A48
No hits.