Kv Ceres, Borås (RAÄ 30) LM-BCer (1983 - 1984) [sv]

Kv Ceres, Borås (RAÄ 30) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll, arkeologisk prov- och delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1984

Län: Västra Götaland
Landskap: VG
Socken/stad: Borås
Fastighet: Kv Ceres
Fornlämning: 30
Diarienummer, Lödöse museum: 1984 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0d0b4aac-f9f3-4f42-8b0a-c381635c8b08 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kv Ceres, Borås (RAÄ 30)
Swedish

Identity
LM-BCer
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll, arkeologisk prov- och delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1984

Län: Västra Götaland
Landskap: VG
Socken/stad: Borås
Fastighet: Kv Ceres
Fornlämning: 30
Diarienummer, Lödöse museum: 1984
Swedish

Timespan
13/11/1983? - 28/02/1984

-Earliest time
13/11/1983?
-Latest time
28/02/1984
Place
Kv Ceres, Borås

-Place (text)
Kv Ceres, Borås
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1984
Result

Anledning:
Nybyggelse inom kvarteret Ceres.

Beskrivning/sammanfattning:
Kvarteret är beläget med en sida mot Caroli kyrkan och utgör alltså en mycket central del i den gamla 1600-tals bebyggelsen.

En rejäl urschaktning i samband med rivningsstadiet hade gjort att den mark som skulle kunna förväntas hysa vissa lämningar av 1600-tals bebyggelse var bortschaktat. Endast en ringa del av området hade kvarlämnats.

Rester av byggnader, avloppsrännor och stenlagd gård. Avloppsrännorna består av kantställda sidostenar om 20-50 cm längd, vars toppnivåer ligger genomsnittligt 10-15 cm över genomsnittsnivån för de plana bottenstenarna som lagts in mellan de kantställda stenarna.

Fynd:
Riktligt fyndmaterial av hushållskeramik, enstaka mynt och redskapsfragment.

Datering:
1600 - 1800-tal

Swedish

Lödöse museum
BCer
-Id
BCer
-System
Lödöse museum
No hits.