421 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 421 (1999) [sv]

Other languages: 421 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Övre Kungsgatan
Fornlämning: 232
Rapport: Övre Kungsgatan
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (29023:1)
Diarienummer: Vlm 98:369-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7757-98
Undersökt tid: 1999
Kommentar: Lagren kan delas upp i tre olika typer: 1 Fyllnadslager med sten, trär...
Arkeologisk förundersökning (1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Övre Kungsgatan
Fornlämning: 232
Rapport: Övre Kungsgatan
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (29023:1)
Diarienummer: Vlm 98:369-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7757-98
Undersökt tid: 1999
Kommentar: Lagren kan delas upp i tre olika typer: 1 Fyllnadslager med sten, träretser, träkol och grus, 2 Olika gatläggningar, 3 Lerbaserat kulturpåverkat lager med kol och sot. Fynd av yngre rödgodskeramik. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:22
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1010c50e-938e-4ea1-90b7-be399b8f5e5e | RDF/XML | JSON-LD
Name
421 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 421
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Övre Kungsgatan
Fornlämning: 232
Rapport: Övre Kungsgatan
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (29023:1)
Diarienummer: Vlm 98:369-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-7757-98
Undersökt tid: 1999
Kommentar: Lagren kan delas upp i tre olika typer: 1 Fyllnadslager med sten, träretser, träkol och grus, 2 Olika gatläggningar, 3 Lerbaserat kulturpåverkat lager med kol och sot. Fynd av yngre rödgodskeramik.
Swedish

Timespan
1999 - 1999

-Earliest time
1999
-Latest time
1999
-Role
-Person
Has investigated
Report
1999:4

-Report number
1999:4
-Number
29023
No hits.