342 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 342 (2013 - 2014) [sv]

Other languages: 342 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Hagbard
Plats: Kanik Finn Jönssons gård / Själagården
Fornlämning: 232
Rapport: Medeltida stenhus i kvarteret Hagbard, Kanik Finn Jönssons gård/Själagården
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170029
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-51-13
Undersökt tid: 2013-2014...
Arkeologisk förundersökning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Hagbard
Plats: Kanik Finn Jönssons gård / Själagården
Fornlämning: 232
Rapport: Medeltida stenhus i kvarteret Hagbard, Kanik Finn Jönssons gård/Själagården
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170029
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-51-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: Sex sökschakt. 2,5 meter tjocka påförda lager med lera och jord. Huslämningar från medeltiden och 1700-1800-tal. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:21
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/14e4365a-cb20-480a-94c8-830515242583 | RDF/XML | JSON-LD
Name
342 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 342
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Hagbard
Plats: Kanik Finn Jönssons gård / Själagården
Fornlämning: 232
Rapport: Medeltida stenhus i kvarteret Hagbard, Kanik Finn Jönssons gård/Själagården
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170029
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-51-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: Sex sökschakt. 2,5 meter tjocka påförda lager med lera och jord. Huslämningar från medeltiden och 1700-1800-tal. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2013 - 2014

-Earliest time
2013
-Latest time
2014
-Role
-Person
Has investigated
Report
2014:6

-Report number
2014:6
No hits.