Västerås Smedjegatan, Sturegatan VLM 458 RAÄ 232 (2011 - 2012) [sv]

Other languages: Västerås Smedjegatan, Sturegatan VLM 458 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Ulf Alström på grund av ledningsdragning

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Gata: Smedjegatan, Sturegatan
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: "Af detta synes framgå, att Wästerås varit en namnkunnig stad,..."
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (Inv.nr.) Vlm
Diarienummer Vlm: 170025
Diarienummer beslut Lst: 431-2410-11
Undersökt tid: 2011 - 2012
Kommentar: C14-datering på ben visar datering på 1300-talet. Fynd av be...
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Ulf Alström på grund av ledningsdragning

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Gata: Smedjegatan, Sturegatan
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: "Af detta synes framgå, att Wästerås varit en namnkunnig stad,..."
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (Inv.nr.) Vlm
Diarienummer Vlm: 170025
Diarienummer beslut Lst: 431-2410-11
Undersökt tid: 2011 - 2012
Kommentar: C14-datering på ben visar datering på 1300-talet. Fynd av bearbetat järn och koppar visar på metallhantverk utefter Smedjegatan. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:25
13/12/2017
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/155a0337-2796-43b4-b1fd-4d4608d9d549 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västerås Smedjegatan, Sturegatan VLM 458
Swedish

Identity
RAÄ 232
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Ulf Alström på grund av ledningsdragning

Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Gata: Smedjegatan, Sturegatan
RAÄ nr: 232
Rapportnamn: "Af detta synes framgå, att Wästerås varit en namnkunnig stad,..."
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (Inv.nr.) Vlm
Diarienummer Vlm: 170025
Diarienummer beslut Lst: 431-2410-11
Undersökt tid: 2011 - 2012
Kommentar: C14-datering på ben visar datering på 1300-talet. Fynd av bearbetat järn och koppar visar på metallhantverk utefter Smedjegatan.
Swedish

Timespan
2011 - 2012

-Earliest time
2011
-Latest time
2012
-Role
-Person
Has investigated
Report
2012:22

-Report number
2012:22
Content updated
13/12/2017
No hits.