Applerum 1:1 (RAÄ 203) U KLM035393 (1995) [sv]

Other languages: Applerum 1:1 (RAÄ 203) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 35393:1-11. Arkeologisk utredning och förundersökning. :1-8 ark förund. :9-11 ark utred. Med anledning av ny sträckning av väg E22. Boplatsmed härdar, stolphålsrester och sotflak som kan höra samman med järnframställning. Fynd: järnslagg, avslag av kvarts och porfyr, samt ett flintsplitter. Undersökningen utfördes 1995 av Kenneth Stark. KLM dnr: 868/95 utr etapp II, 1289/95 förund. Lst dnr: 220-669-95 utr etapp II, 220-5624-95 förund. Utredningssträcka 5. Delområde 2, fornl. 203, Appleru... KLM 35393:1-11. Arkeologisk utredning och förundersökning. :1-8 ark förund. :9-11 ark utred. Med anledning av ny sträckning av väg E22. Boplatsmed härdar, stolphålsrester och sotflak som kan höra samman med järnframställning. Fynd: järnslagg, avslag av kvarts och porfyr, samt ett flintsplitter. Undersökningen utfördes 1995 av Kenneth Stark. KLM dnr: 868/95 utr etapp II, 1289/95 förund. Lst dnr: 220-669-95 utr etapp II, 220-5624-95 förund. Utredningssträcka 5. Delområde 2, fornl. 203, Applerum 1:1. Fyndfördelat till KLM 1999-04-21, enligt beslut av Raä, dnr: 421-3456-1995. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:32
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1641a550-2285-4d69-901b-be15e7e1d2c7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Applerum 1:1 (RAÄ 203)
Swedish

Identity
U KLM035393
Investigation type
Description
KLM 35393:1-11. Arkeologisk utredning och förundersökning. :1-8 ark förund. :9-11 ark utred. Med anledning av ny sträckning av väg E22. Boplatsmed härdar, stolphålsrester och sotflak som kan höra samman med järnframställning. Fynd: järnslagg, avslag av kvarts och porfyr, samt ett flintsplitter. Undersökningen utfördes 1995 av Kenneth Stark. KLM dnr: 868/95 utr etapp II, 1289/95 förund. Lst dnr: 220-669-95 utr etapp II, 220-5624-95 förund. Utredningssträcka 5. Delområde 2, fornl. 203, Applerum 1:1. Fyndfördelat till KLM 1999-04-21, enligt beslut av Raä, dnr: 421-3456-1995.
Swedish

Timespan
1995 - 1995

-Earliest time
1995
-Latest time
1995
Place
, , Applerum 1:1 [sv]

-Place (text)
Applerum 1:1
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
421-3456-1995
-Case type
-Registration number
220-5624-95
-Case type
-Registration number
220-669-95
-Case type
-Registration number
1289/95
-Case type
-Registration number
868/95
-Number
KLM035393
No hits.