Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-OJ (1983) [sv]

Other languages: Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1983

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 248 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:03
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/17402950-1f33-484b-a56b-754dfb5f0dca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-OJ
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1983

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 248
Swedish

Timespan
07/06/1983 - 07/06/1983

-Earliest time
07/06/1983
-Latest time
07/06/1983
Place
, , Eriksgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Eriksgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning:
Schaktning inför vatten–, tele- och elledningar.

Sammanfattning/redovisning:
Schakt grävdes i Magnusgatan till ett djup av 1,3 meter. Området schaktat vid tidigare tillfälle. Tre fynd framkom. Dokumentationen är bristfällig.

Fynd:
Slagg och ett glaserat stengods

Datering:
Medeltid.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
OJ

-Id
OJ
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
248

-Id
248
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:792:01
-Id
14:1462:792:01
-System
StadsGIS
No hits.