Passagården 1:56, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-VE (1934) [sv]

Passagården 1:56, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Efterkontroll (kulturlager stad) genomförd av S Roth /Thulin, Göteborgs Museum, Historiska avd. 1934

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:56
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1934
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 016 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1ac93871-8d2c-4dcf-ba3e-1f615836b4a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:56, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-VE
Investigation type
Description
Efterkontroll (kulturlager stad) genomförd av S Roth /Thulin, Göteborgs Museum, Historiska avd. 1934

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:56
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1934
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 016
Swedish

Timespan
04/1934 - 04/1934

-Earliest time
04/1934
-Latest time
04/1934
Place
Passagården 1:56, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Passagården 1:56, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
-Role
Swedish

Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1934
Result

Anledning: En efterkontroll gjordes på Richard Anderssons tomt, Passagården 1:56, på södra sidan om Långgatan, efter att byggnadslämningar kommit i dagen vid schaktningar för en ny byggnad.
Kullerstensläggning, brandlager, tegelstensskärvor, träfragment knuttimrade byggnadslämningar samt byggnadsrester i skiftesverk påträffades, framför allt i områdets norra del.

Fynd: Knivskaft av horn, pärlemorskiva, skinnpungsfragm, täljsten, stengods och fajanskärl samt tegel med måtten 27x9x12, 28x13x5,5x5.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
VE

-Id
VE
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
016
-Id
016
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.