Alby 4:14 (RAÄ 201) U KLM034332 (1991) [sv]

Other languages: Alby 4:14 (RAÄ 201) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34332:1-71. Arkeologisk undersökning. Föranledd av en utbyggnad av Alby skola. Ett 16 m långt och 1 m brett schakt grävdes i 1-metersrutor. Fynd: Brända ben, keramik, bränd lera, slagen flinta, 1 bronsbleck och en skrapa. Fyndort: Öl, Hulterstad sn, Alby 4:14, Fornl nr 201. Undersökningen utfördes 1991-12-04 - 1991-12-06 av Per Sarnäs, Mikael Källström samt Barbro Hedenmalm. KLM dnr: 1684/91. Lst dnr: 220-9411-91. Fyndfördelat till KLM 2004-02-03, enligt beslut av Raä dnr: 6033/91. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:32
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/21401de6-7743-47aa-856c-6ef7e67eb909 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alby 4:14 (RAÄ 201)
Swedish

Identity
U KLM034332
Investigation type
Description
KLM 34332:1-71. Arkeologisk undersökning. Föranledd av en utbyggnad av Alby skola. Ett 16 m långt och 1 m brett schakt grävdes i 1-metersrutor. Fynd: Brända ben, keramik, bränd lera, slagen flinta, 1 bronsbleck och en skrapa. Fyndort: Öl, Hulterstad sn, Alby 4:14, Fornl nr 201. Undersökningen utfördes 1991-12-04 - 1991-12-06 av Per Sarnäs, Mikael Källström samt Barbro Hedenmalm. KLM dnr: 1684/91. Lst dnr: 220-9411-91. Fyndfördelat till KLM 2004-02-03, enligt beslut av Raä dnr: 6033/91.
Swedish

Timespan
1991 - 1991

-Earliest time
1991
-Latest time
1991
Place
, , Alby 4:14 [sv]

-Place (text)
Alby 4:14
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
6033/91
-Case type
-Registration number
220-9411-91
-Case type
-Registration number
1684/91
-Number
KLM034332
No hits.