Passagården 1:57, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-G (1966 - 1970) [sv]

Passagården 1:57, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1966-70

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:57
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1966-70
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 095 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/21b7eabe-9e43-4165-b97c-b3b6ecd73447 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:57, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-G
Investigation type
Description
EftK (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1966-70

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:57
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1966-70
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 095
Swedish

Timespan
1966 - 1970

-Earliest time
1966
-Latest time
1970
Place
Passagården 1:57, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Passagården 1:57, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1966-70
Result

Anledning:
Provgrävningar på markremsa på östra sidan av riksväg 45, vid infarten till Långgatan.

Beskrivning/sammanfattning:
I norr påträffades diken, gropar samt enstaka byggnadslämning ansluten till SR 96 och 97. I söder påträffades byggnadslämningar anslutna till SR 99. Kulturlagets djup >1,4 m.

Fynd:
Glas, horn, läder, metall, trä.

Datering:
Medeltid.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. s 52.
Swedish

Lödöse museum
G

-Id
G
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
095

-Id
095
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:638:01
-Id
14:1462:638:01
-System
StadsGIS
No hits.