Kv Fjolner, Borås (RAÄ 30) LM-BFj (1989) [sv]

Kv Fjolner, Borås (RAÄ 30) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning och schaktningskontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1989

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Borås
Fastighet: Kv Fjolner
Fornlämning: 30
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-319-90 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/220e5cb5-b806-4cd1-bc8a-9009cdb5f0d1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kv Fjolner, Borås (RAÄ 30)
Swedish

Identity
LM-BFj
Investigation type
Description
Arkeologisk provundersökning och schaktningskontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1989

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Borås
Fastighet: Kv Fjolner
Fornlämning: 30
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-319-90
Swedish

Timespan
30/01/1989 - 21/03/1989

-Earliest time
30/01/1989
-Latest time
21/03/1989
Place
Kv Fjolner, Borås

-Place (text)
Kv Fjolner, Borås
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Registration number
220-319-90
Result

Anledning:
Inför nybyggnation inom kvarteret Fjolner

Beskrivning/sammanfattning:
Vid provundersökningen grävdes 15 provschakt varav 3 utvidgades för undersökning av påträffade lämningar. Schaktningskontrollen kunde på grund av bristande underrättelser från byggföretaget inte genomföras i avsedd utsträckning.

De första 11 schakten, lades i den övre halvan av kvarteret, mellan Kungsleden och Stengärdsgatan, de uppvisade inte sådana lämningar att fortsatt undersökning var motiverad, trots kvartersdelens närhet till den forna stadsporten. I schakt 12 upptäcktes rester efter en äldre källare. Schakt 12 vidgades med ett ca 6 m2 stort sidoschakt på grund av upptäckten av en avfallsgrop. Avfallsgropen grävdes skikt för skikt och gav ett mycket viktigt dateringsmaterial, som avspeglar gårdens liv, sannolikt tillbaka till dess tidigaste brukningsperiod. Fyndmaterialet i avfallsgropen var det rikligaste hittills i Borås-grävningar, to m mera flödande än materialet i kv. Luna. I schakt 12 påträffades också en husgrund och en källare. Källaren från troligen 1700-talet men möjligen redan under 1700-talet igenfylld. Husgrunden dyker senare upp i schakt 12C och det rörde sig om en kallmurning med all sannolikhet från ett 1700-talshus. Skiktningen i det långa schakt 12 hade en viss konsekvens, under ytskiktet med recent grusfyllning kom ett skikt vars material helt klart är 1800-tal, möjligen också in i 1900-tal. Det lägre skiktet tycktes tämligen konsekvent hålla ett sent 1700-tal/tidigt 1800-talsmaterial, medan ett ganska omfångsrikt skikt (skikt 5) i stort sett har tidigt 1700-tals, möjligen äldre artefaktmaterial med bl a en del ostindiskt porslin. Enstaka brandlager kom i och mellan skiktningarna. Det genomsnittliga kulturlagerdjupet var anmärkningsvärt djupare i jämförelse med de genomsnittliga kulturlagerdjupen på andra tomter i Borås. Möjliga husgrunder framkom också i schakt 12B och schakt 15, men förmodligen från smärre uthus eller skjul.

Fynd:
Fyndrikt i avfallsgropen med bl a keramik, glas, enstaka metallföremål bl.a en syl för skomakeri eller annat läderhantvekr, enstaka tygbitar och skofragment.

Datering:
1600 - 1700-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
BFj
-Id
BFj
-System
Lödöse museum
No hits.