Fullerö 1:1, Västerås-Barkarö (RAÄ 1) VLM 239 (2002) [sv]

Other languages: Fullerö 1:1, Västerås-Barkarö (RAÄ 1) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Västerås-Barkarö
Fastighet: Fullerö 1:1
Plats: Fullerö Säteri
Fornlämning: 1
Rapport: VA-schakt vid Fullerö Säteri
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28306-28310)
Diarienummer: Vlm 020166
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7093-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Inga byggnadsrester eller kulturlager un...
Arkeologisk förundersökning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Västerås-Barkarö
Fastighet: Fullerö 1:1
Plats: Fullerö Säteri
Fornlämning: 1
Rapport: VA-schakt vid Fullerö Säteri
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28306-28310)
Diarienummer: Vlm 020166
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7093-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Inga byggnadsrester eller kulturlager under jord påträffades. Fynd av keramik, både rödgods och stengods, hittades liksom del av ett vinglas. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/22c3d9e9-121f-4e83-89d8-753023b98d20 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fullerö 1:1, Västerås-Barkarö (RAÄ 1)
Swedish

Identity
VLM 239
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Västerås-Barkarö
Fastighet: Fullerö 1:1
Plats: Fullerö Säteri
Fornlämning: 1
Rapport: VA-schakt vid Fullerö Säteri
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28306-28310)
Diarienummer: Vlm 020166
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7093-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Inga byggnadsrester eller kulturlager under jord påträffades. Fynd av keramik, både rödgods och stengods, hittades liksom del av ett vinglas.
Swedish

Timespan
2002 - 2002

-Earliest time
2002
-Latest time
2002
-Role
-Person
Report
2002:77
-Report number
2002:77
No hits.