Badelunda (RAÄ 461 ?) VLM 101 (1966) [sv]

Other languages: Badelunda (RAÄ 461 ?) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk slutundersökning (1966-1966) genomförd av Västmanlands läns museum / Sverker Söderberg på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Stadsäga: 3006, 3004
Plats: Brandthovda
Fornlämning: 461 ?
Rapport: Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66 Arkeologisk undersökning av gravfält
Rapportförfattare: Sverker Söderberg
Museum...
Arkeologisk slutundersökning (1966-1966) genomförd av Västmanlands läns museum / Sverker Söderberg på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Stadsäga: 3006, 3004
Plats: Brandthovda
Fornlämning: 461 ?
Rapport: Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66 Arkeologisk undersökning av gravfält
Rapportförfattare: Sverker Söderberg
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7292-08
Undersökt tid: 1966-1966
Kommentar: Okänt fornlämningsnummer. RAÄ 461 ? Fynd av keramik, brända ben, pärlor och slagg
Foto: B 3699-B 3725 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 16:17:26
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2786d158-f85b-4ffc-acb4-329e207fe6f7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Badelunda (RAÄ 461 ?)
Swedish

Identity
VLM 101
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk slutundersökning (1966-1966) genomförd av Västmanlands läns museum / Sverker Söderberg på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Stadsäga: 3006, 3004
Plats: Brandthovda
Fornlämning: 461 ?
Rapport: Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66 Arkeologisk undersökning av gravfält
Rapportförfattare: Sverker Söderberg
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7292-08
Undersökt tid: 1966-1966
Kommentar: Okänt fornlämningsnummer. RAÄ 461 ? Fynd av keramik, brända ben, pärlor och slagg
Foto: B 3699-B 3725
Swedish

Timespan
1966 - 1966, 1966

-Earliest time
1966
-Latest time
1966
-Role
Report
2008:66

-Report number
2008:66
No hits.