Tunby 4:48, 4:88, (RAÄ 21) VLM 196 (1996 - 2002) [sv]

Other languages: Tunby 4:48, 4:88, (RAÄ 21) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning (1996-2002) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Bo Annuswer, Katarina Carlsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Fastighet: Tunby 4:48, 4:88
Plats: Tunby gård
Fornlämning: 21
Rapport: Tunby gård Fem gårdsfaser från bronsålder till vendeltid
Rapportförfattare: Bo Annuswer, Katarina Carlsson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 110289
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1...
Arkeologisk undersökning (1996-2002) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Bo Annuswer, Katarina Carlsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Fastighet: Tunby 4:48, 4:88
Plats: Tunby gård
Fornlämning: 21
Rapport: Tunby gård Fem gårdsfaser från bronsålder till vendeltid
Rapportförfattare: Bo Annuswer, Katarina Carlsson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 110289
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1831-96, 220-4567-96
Undersökt tid: 1996-2002
Kommentar: En boplats som bebotts från yngre bronsålder, förromersk järnålder hela tiden fram till folkvandringstid/vendeltid. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2011. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2d6053b6-a42e-4d37-94fa-f39e54023522 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tunby 4:48, 4:88, (RAÄ 21)
Swedish

Identity
VLM 196
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk undersökning (1996-2002) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Bo Annuswer, Katarina Carlsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Fastighet: Tunby 4:48, 4:88
Plats: Tunby gård
Fornlämning: 21
Rapport: Tunby gård Fem gårdsfaser från bronsålder till vendeltid
Rapportförfattare: Bo Annuswer, Katarina Carlsson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 110289
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1831-96, 220-4567-96
Undersökt tid: 1996-2002
Kommentar: En boplats som bebotts från yngre bronsålder, förromersk järnålder hela tiden fram till folkvandringstid/vendeltid. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2011.
Swedish

Timespan
1996 - 2002

-Earliest time
1996
-Latest time
2002
-Role
Report
2002:15
-Report number
2002:15
No hits.