162 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 162 (1999 - 2005) [sv]

Other languages: 162 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk slutundersökning (1999-2005) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Helmut Bergold, Mathias Bäck, Kerstin Fogelberg, Ebba Knabe på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Mina 2, 15, 16
Fornlämning: 232
Rapport: 2005:17 Kvarteret Mina vid utkanten av det medeltida Västerås
Rapportförfattare: Helmut Bergold, Mathias Bäck, Kerstin Fogelberg, Ebba Knabe
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 10...
Arkeologisk slutundersökning (1999-2005) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Helmut Bergold, Mathias Bäck, Kerstin Fogelberg, Ebba Knabe på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Mina 2, 15, 16
Fornlämning: 232
Rapport: 2005:17 Kvarteret Mina vid utkanten av det medeltida Västerås
Rapportförfattare: Helmut Bergold, Mathias Bäck, Kerstin Fogelberg, Ebba Knabe
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 100220
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-3150-99
Undersökt tid: 1999-2005
Kommentar: Det mesta fyndmaterialet dateras till mellan 1600-talets slut och 1700-talets slut, särskilt keramiken. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2010. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 16:09:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2fda9bc2-02a5-4a8f-a6eb-4ca2b7ec8138 | RDF/XML | JSON-LD
Name
162 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 162
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk slutundersökning (1999-2005) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Helmut Bergold, Mathias Bäck, Kerstin Fogelberg, Ebba Knabe på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Mina 2, 15, 16
Fornlämning: 232
Rapport: 2005:17 Kvarteret Mina vid utkanten av det medeltida Västerås
Rapportförfattare: Helmut Bergold, Mathias Bäck, Kerstin Fogelberg, Ebba Knabe
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 100220
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-3150-99
Undersökt tid: 1999-2005
Kommentar: Det mesta fyndmaterialet dateras till mellan 1600-talets slut och 1700-talets slut, särskilt keramiken. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2010.
Swedish

Timespan
1999 - 2005

-Earliest time
1999
-Latest time
2005
-Role
-Person
Has investigated
Report
2005:17

-Report number
2005:17
No hits.