Elverslösa 4:2 (RAÄ 137) U KLM034808 (1993) [sv]

Elverslösa 4:2 (RAÄ 137) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34808:1-1248. Arkeologisk undersökning. Boplatsen låg på en höjd som skulle planas ut med anledning av att den låg för nära en landningsbana på flygplatsen. Tre stycken boplatser. Del av boplatserna undersöktes och togs bort. Anläggning i form av härdar och kokgropar från järnålder framkom. Fynd: rikt fyndmaterial av flinta, kvarts och porfyr, varav en stor del svallad troligen från järnåldern. Fyndort: Sm, Kläckeberga sn, Elverslösa 4:2, Fornl nr: 137. Undersökningen utfördes 1993-10-04 ... KLM 34808:1-1248. Arkeologisk undersökning. Boplatsen låg på en höjd som skulle planas ut med anledning av att den låg för nära en landningsbana på flygplatsen. Tre stycken boplatser. Del av boplatserna undersöktes och togs bort. Anläggning i form av härdar och kokgropar från järnålder framkom. Fynd: rikt fyndmaterial av flinta, kvarts och porfyr, varav en stor del svallad troligen från järnåldern. Fyndort: Sm, Kläckeberga sn, Elverslösa 4:2, Fornl nr: 137. Undersökningen utfördes 1993-10-04 - 1993-12-06 av Anette Rosberg. KLM dnr: 1134/93, 1358/93. Lst dnr: 220-9200-93. Fyndfördelat till KLM 2003-12-19, enligt beslut av Raä dnr: 5246/93. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:08
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/305e892b-e55d-42fd-a1d0-65fc155f7581 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Elverslösa 4:2 (RAÄ 137)
Swedish

Identity
U KLM034808
Investigation type
Description
KLM 34808:1-1248. Arkeologisk undersökning. Boplatsen låg på en höjd som skulle planas ut med anledning av att den låg för nära en landningsbana på flygplatsen. Tre stycken boplatser. Del av boplatserna undersöktes och togs bort. Anläggning i form av härdar och kokgropar från järnålder framkom. Fynd: rikt fyndmaterial av flinta, kvarts och porfyr, varav en stor del svallad troligen från järnåldern. Fyndort: Sm, Kläckeberga sn, Elverslösa 4:2, Fornl nr: 137. Undersökningen utfördes 1993-10-04 - 1993-12-06 av Anette Rosberg. KLM dnr: 1134/93, 1358/93. Lst dnr: 220-9200-93. Fyndfördelat till KLM 2003-12-19, enligt beslut av Raä dnr: 5246/93.
Swedish

Timespan
1993 - 1993

-Earliest time
1993
-Latest time
1993
Place
, , Elverslösa 4:2 [sv]

-Place (text)
Elverslösa 4:2
Swedish
Kalmar (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Kläckeberga (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
5246/93
-Case type
-Registration number
220-9200-93
-Case type
-Registration number
1358/93
-Case type
-Registration number
1134/93
-Number
KLM034808
No hits.