Brottberga 6:3, Skerike VLM 231 (2000 - 2001) [sv]

Other languages: Brottberga 6:3, Skerike (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3
Plats: Vallbyleden
Rapport: Boplatslämningar väster om Vallbyleden
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (28484:1-20)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220:7341-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Delvis stört område. ...
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3
Plats: Vallbyleden
Rapport: Boplatslämningar väster om Vallbyleden
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (28484:1-20)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220:7341-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Delvis stört område. Lämningar från torpet Hagtorp från 1700-talet. Kulturlager. Kolprovsresultat romersk järnålder - folkvandringstid. Fynd av keramik, lerklining och bränd lera. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/38f0d8f8-095c-4d23-8bbd-b81f9879e2a7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brottberga 6:3, Skerike
Swedish

Identity
VLM 231
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:3
Plats: Vallbyleden
Rapport: Boplatslämningar väster om Vallbyleden
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (28484:1-20)
Diarienummer: Vlm 00:105-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220:7341-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Delvis stört område. Lämningar från torpet Hagtorp från 1700-talet. Kulturlager. Kolprovsresultat romersk järnålder - folkvandringstid. Fynd av keramik, lerklining och bränd lera.
Swedish

Timespan
2000 - 2001

-Earliest time
2000
-Latest time
2001
-Role
-Person
Report
2001:7

-Report number
2001:7
-Number
28484
No hits.