Dingtuna (RAÄ 188) VLM 303 (1988 - 1996) [sv]

Other languages: Dingtuna (RAÄ 188) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (1988-1996) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Uppsala utförd av Dan Fagerlund på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Plats: Erikslund, Hallsta
Fornlämning: 188
Rapport: Förundersöking vid Erikslund, då även kallad Hallsta
Rapportförfattare: Dan Fagerlund
Museum (invnr): SHM
Diarienummer: RAÄ 3220/88
Undersökt tid: 1988-1996
Kommentar: Ingen rapport i VLM:s arkiv, endast fotoplaner. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3f158933-a0f1-4437-9a69-cd06bf04df5e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dingtuna (RAÄ 188)
Swedish

Identity
VLM 303
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (1988-1996) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Uppsala utförd av Dan Fagerlund på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Plats: Erikslund, Hallsta
Fornlämning: 188
Rapport: Förundersöking vid Erikslund, då även kallad Hallsta
Rapportförfattare: Dan Fagerlund
Museum (invnr): SHM
Diarienummer: RAÄ 3220/88
Undersökt tid: 1988-1996
Kommentar: Ingen rapport i VLM:s arkiv, endast fotoplaner.
Swedish

Timespan
1988 - 1996

-Earliest time
1988
-Latest time
1996
-Role
-Person
No hits.