Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-GG (1971) [sv]

Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
K(U) (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1971

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:58
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1971
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 102 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/40d04415-752e-4dbc-bd5d-67e62a4251db | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:58, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-GG
Investigation type
Description
K(U) (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1971

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:58
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1971
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 102
Swedish

Timespan
03/05/1971 - 30/08/1971

-Earliest time
03/05/1971
-Latest time
30/08/1971
Place
, , Passagården 1:58, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:58, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1971
Result

Anledning:
Breddning av riksväg 45.

Beskrivning/sammanfattning:
En del av den inre, södra vallgraven påträffades vid undersökningen. Den var 6-8 m bred med kraftig pålskoning i tre anläggningsskeden. En djup svacka i nord-sydlig riktning efter borgkullens västsida kan möjligtvis också ha varit vallgrav. Mellan dessa fanns endast gärdselliknande anläggningar. Samma anläggning som SR 103.

Fynd:

Datering:
Tidigt 1200-tal till medeltidens slut

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. s 53.
Swedish

Lödöse museum
GG

-Id
GG
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
102

-Id
102
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:643:01
-Id
14:1462:643:01
-System
StadsGIS
No hits.