237 Husbyggnation (RAÄ 34) VLM 237 (2002) [sv]

Other languages: 237 Husbyggnation (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Godtemplaren 1
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Godtemplaren
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28304-28305)
Diarienummer: Vlm 020088
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3389-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Kulturlager som dateras till 1700-talet. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/12/2022 16:51:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/43225b58-d1dc-42fc-b089-d6d21e6c74d3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
237 Husbyggnation (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 237
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Godtemplaren 1
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Godtemplaren
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28304-28305)
Diarienummer: Vlm 020088
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3389-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Kulturlager som dateras till 1700-talet.
Swedish

Timespan
2002 - 2002

-Earliest time
2002
-Latest time
2002
-Role
-Person
Has investigated
Report
2003:A74

-Report number
2003:A74
No hits.