Druvan 1:1 Christine kyrkopark, Alingsås (RAÄ 239) LM-AKP (1986) [sv]

Other languages: Druvan 1:1 Christine kyrkopark, Alingsås (RAÄ 239) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk provgrävning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1986

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Alingsås
Fastighet: Druvan 1:1 Christine kyrkopark
Fornlämning: 239
Diarienummer, Lödöse museum: 473/3083
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1271-84 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/469d46fc-8966-4a74-b6de-5984c8d274bc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Druvan 1:1 Christine kyrkopark, Alingsås (RAÄ 239)
Swedish

Identity
LM-AKP
Investigation type
Description
Arkeologisk provgrävning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1986

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Alingsås
Fastighet: Druvan 1:1 Christine kyrkopark
Fornlämning: 239
Diarienummer, Lödöse museum: 473/3083
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1271-84
Swedish

Timespan
20/08/1986 - 20/08/1986

-Earliest time
20/08/1986
-Latest time
20/08/1986
Place
, , Druvan 1:1 Christine kyrkopark, Alingsås [sv]

-Place (text)
Druvan 1:1 Christine kyrkopark, Alingsås
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
473/3083
-Case type
-Registration number
11.391-1271-84
Result

Anledning:
Nyanläggning av ytjordsvärme inom östra delen av kyrkoparken

Beskrivning/sammanfattning:
Spår av äldre stadsbebyggelse kunde förväntas inom den södra halvan, som först på 1790-talet överlåtits till kyrkan. Undersökningen begränsades alltså till denna sydöstra del där provundersökningsområdet i sin helhet upptog en yta om 38 x 16 m. Enligt uppgift har en del begravningar förekommit inom detta område, men inga spår därav framkom vid undersökningen. Däremot konstaterades husgrunder på några ställen och i den sydligaset delen mot Kungsgatan framgrävdes partiellt en gårdsplan med en djup stensatt brunn, genom myntfynd daterbar till slutet av 1600-talet. Husgrunder längre norrut i undersökningsområdet kunde genom myntfynd dateras till senast början av 1700-talet.

Fynd:
Övervägande hushållsbetonat, rikligt med 1700-talskeramik men även äldre, inslag av graverat glas (sannolikt från närliggande glashantverk, 1700-tal).

Datering:
1600 - 1700-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
AKP
-Id
AKP
-System
Lödöse museum
No hits.