353 Ledningsdragning (RAÄ 34) VLM 353 (2000 - 2001) [sv]

Other languages: 353 Ledningsdragning (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Kungsgården
Gata: Kapellgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Kungsgården och Kapellgatan i Arboga
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson
Museum (invnr): Vlm (28449:1-9)
Diarienummer: Vlm 00:316-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-8588-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: 100 olika strat...
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Kungsgården
Gata: Kapellgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Kungsgården och Kapellgatan i Arboga
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson
Museum (invnr): Vlm (28449:1-9)
Diarienummer: Vlm 00:316-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-8588-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: 100 olika stratigrafiska enheter ritades och beskrevs. Dendrokronologiska prov och kolprov. Resultat från 1256 fram till nutid. Fynd av keramik, glas och hästsko. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/12/2022 16:51:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4c48c893-20e9-4b4b-b445-ec016acdfa52 | RDF/XML | JSON-LD
Name
353 Ledningsdragning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 353
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ronnie Carlsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Kungsgården
Gata: Kapellgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Kungsgården och Kapellgatan i Arboga
Rapportförfattare: Ronnie Carlsson
Museum (invnr): Vlm (28449:1-9)
Diarienummer: Vlm 00:316-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-8588-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: 100 olika stratigrafiska enheter ritades och beskrevs. Dendrokronologiska prov och kolprov. Resultat från 1256 fram till nutid. Fynd av keramik, glas och hästsko.
Swedish

Timespan
2000 - 2001

-Earliest time
2000
-Latest time
2001
-Role
-Person
Has investigated
Report
2001:31

-Report number
2001:31
-Number
28449
No hits.