Passagården 1:19 c, nu Klostret 5:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-PC (1968) [sv]

Passagården 1:19 c, nu Klostret 5:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, UV/Lödöse Museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:19 c, nu Klostret 5:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: -
Diarienummer, Länsstyrelsen: -
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 077 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:44
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4c7823c4-457a-49f6-b069-73eba6e515bd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:19 c, nu Klostret 5:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-PC
Investigation type
Description
Delundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, UV/Lödöse Museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:19 c, nu Klostret 5:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: -
Diarienummer, Länsstyrelsen: -
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 077
Swedish

Timespan
08/1968 - 09/1968

-Earliest time
08/1968
-Latest time
09/1968
Place
Passagården 1:19 c, nu Klostret 5:1, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Passagården 1:19 c, nu Klostret 5:1, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning:
Undersökningen föranleddes av schaktningar för ledningar i de västra delarna av Lödöse.

Beskrivning / sammanfattning:
Undersökningen gjordes i tre delsträckor, vilka dokumenterats under beteckningarna PA, PB och PC. Samtliga gjordes 1968.

Nordvästra delsträckan: Schakt i nord-sydlig riktning, parallellt med och ca 20 m innanför älvens nuvarande strandlinje. Denna sträckning verkar sammanfalla med den medeltida stadens begränsning västerut.
Spår av äldre bebyggelse endast i ytliga skikt från tidigast 1500-tal. Därunder lämningar av bryggkonstruktioner, timrade ramar, stenunderlag, samt fördämningsarrangemang. Kulturlagerdjup ca 1,6 m, till stor del strand- och bottenavsättningar i uppslammat, lersandblandat material, som innehöll rikligt med hushållsavfall.

Fynd:
836 fyndnummer, varav en stor del hade betoning på fiske, båtdelar och trossar.

Datering: 1400-1500-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980
Swedish

Ekre, R. Träbyggnadskonstruktioner i Lödöse och västra Sverige, i: Knuttimring i Norden, Dalarnas Museum 1986
Swedish

Lödöse museum
PC

-Id
PC
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
077

-Id
077
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:753:01
-Id
14:1462:753:01
-System
StadsGIS
No hits.