Falktorp 2:1, Dingtuna (RAÄ 588) VLM 369 (1999 - 2001) [sv]

Other languages: Falktorp 2:1, Dingtuna (RAÄ 588) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Särskild arkeologisk undersökning (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Falktorp 2:1
Plats: Falktorp
Fornlämning: 588
Rapport: Agrara lämningar vid Falktorp Stensträngar och odlingsrösen
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Diarienummer: Vlm 99:76-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220:3445-99
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Klart konstruerad stensträng. ...
Särskild arkeologisk undersökning (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Falktorp 2:1
Plats: Falktorp
Fornlämning: 588
Rapport: Agrara lämningar vid Falktorp Stensträngar och odlingsrösen
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Diarienummer: Vlm 99:76-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220:3445-99
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Klart konstruerad stensträng. Fyndet kastat. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/54000f38-8a58-4c8f-8678-ea57a8f73c50 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Falktorp 2:1, Dingtuna (RAÄ 588)
Swedish

Identity
VLM 369
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Särskild arkeologisk undersökning (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Fastighet: Falktorp 2:1
Plats: Falktorp
Fornlämning: 588
Rapport: Agrara lämningar vid Falktorp Stensträngar och odlingsrösen
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Diarienummer: Vlm 99:76-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220:3445-99
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Klart konstruerad stensträng. Fyndet kastat.
Swedish

Timespan
1999 - 2001

-Earliest time
1999
-Latest time
2001
-Role
-Person
Report
2001:20
-Report number
2001:20
No hits.