Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl, Sala, Möklinta (RAÄ 47; 48) VLM 406 (2004) [sv]

Other languages: Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl, Sala, Möklinta (RAÄ 47; 48) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Lisa Skanser, Karin Nordström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala, Möklinta
Fastighet: Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl
Fornlämning: 47; 48
Rapport: Stenåldersboplatser i Broddbo och en nyupptäckt boplats i Möklinta
Rapportförfattare: Lisa Skanser, Karin Nordström
Museum (invnr): Vlm (28452:1-25, 28386:1-84)
Diarienummer: Vlm 040061, 080138
Diarienummer beslut, Läns...
Arkeologisk förundersökning (2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Lisa Skanser, Karin Nordström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala, Möklinta
Fastighet: Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl
Fornlämning: 47; 48
Rapport: Stenåldersboplatser i Broddbo och en nyupptäckt boplats i Möklinta
Rapportförfattare: Lisa Skanser, Karin Nordström
Museum (invnr): Vlm (28452:1-25, 28386:1-84)
Diarienummer: Vlm 040061, 080138
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2597-04, 431-5168-04
Undersökt tid: 2004
Kommentar: Slagen kvarts hittades i RAÄ 47 och 48. Den nyupptäckta boplatsen i Forneby dateras troligen till yngre stenåldern. Fyndfördelat från RAÄ till Vlm 2008. (Dubbelförd med VLM 189) [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/59e8bd9e-d0b5-4f70-a36d-bff8902ce8cd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl, Sala, Möklinta (RAÄ 47; 48)
Swedish

Identity
VLM 406
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Lisa Skanser, Karin Nordström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala, Möklinta
Fastighet: Ulvsbo 1:9, 1:21, Forneby 4:38 m fl
Fornlämning: 47; 48
Rapport: Stenåldersboplatser i Broddbo och en nyupptäckt boplats i Möklinta
Rapportförfattare: Lisa Skanser, Karin Nordström
Museum (invnr): Vlm (28452:1-25, 28386:1-84)
Diarienummer: Vlm 040061, 080138
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2597-04, 431-5168-04
Undersökt tid: 2004
Kommentar: Slagen kvarts hittades i RAÄ 47 och 48. Den nyupptäckta boplatsen i Forneby dateras troligen till yngre stenåldern. Fyndfördelat från RAÄ till Vlm 2008. (Dubbelförd med VLM 189)
Swedish

Timespan
2004 - 2004

-Earliest time
2004
-Latest time
2004
-Role
-Person
Report
2004:A57

-Report number
2004:A57
-Number
28452
-Number
28386
No hits.