Markanläggning [sv]

Other languages: Markanläggning (swedish)

Anledning till undersökning, Sverige [sv]

Description
Med markanläggningar avses anordningar eller anläggningar som
inte är byggnader eller inventarier och som är avsedda att
användas i fastighetsägarens näringsverksamhet, t.ex. vägar,
kanaler, hamninlopp, parkeringsplatser, fotbollsplaner och planteringar.
Brunnar, källare och tunnlar räknas som markanläggningar
till den del de inte räknas som byggnad. Som markanläggningar
räknas också sådana arbeten som behövs för att
marken ska göras plan eller fast (20 kap. 2 § IL). (https://www.skatteverke...
Med markanläggningar avses anordningar eller anläggningar som
inte är byggnader eller inventarier och som är avsedda att
användas i fastighetsägarens näringsverksamhet, t.ex. vägar,
kanaler, hamninlopp, parkeringsplatser, fotbollsplaner och planteringar.
Brunnar, källare och tunnlar räknas som markanläggningar
till den del de inte räknas som byggnad. Som markanläggningar
räknas också sådana arbeten som behövs för att
marken ska göras plan eller fast (20 kap. 2 § IL). (https://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000113672/1359706092492/kap12.pdf) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
28/10/2015 08:29:45
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5bd4a230-8baf-49db-988c-d7b7494efbd9 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Markanläggning
Swedish

Description
Med markanläggningar avses anordningar eller anläggningar som
inte är byggnader eller inventarier och som är avsedda att
användas i fastighetsägarens näringsverksamhet, t.ex. vägar,
kanaler, hamninlopp, parkeringsplatser, fotbollsplaner och planteringar.
Brunnar, källare och tunnlar räknas som markanläggningar
till den del de inte räknas som byggnad. Som markanläggningar
räknas också sådana arbeten som behövs för att
marken ska göras plan eller fast (20 kap. 2 § IL). (https://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000113672/1359706092492/kap12.pdf)
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Typ
Swedish