2:90 (Förlisningsuppgift) [sv] Place holder

Other languages: 2:90 (swedish)

Fornlämningar i Värmlands län (Externa data) [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/02/2019 16:49:53
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/12000000179886