40 Ledningsdragning (RAÄ 34) VLM 40 (2004) [sv]

Other languages: 40 Ledningsdragning (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kristina Jonsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Gata: Dragmansgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Dragmansgatan i Arboga
Rapportförfattare: Kristina Jonsson
Diarienummer: Vlm 040086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4801-04
Undersökt tid: 2004
Kommentar: Berörde bara redan urschaktade ytor. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/12/2022 16:51:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/626aa48d-fc99-4048-aace-904c09cb1ea9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
40 Ledningsdragning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 40
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kristina Jonsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Gata: Dragmansgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Dragmansgatan i Arboga
Rapportförfattare: Kristina Jonsson
Diarienummer: Vlm 040086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4801-04
Undersökt tid: 2004
Kommentar: Berörde bara redan urschaktade ytor.
Swedish

Timespan
2004 - 2004

-Earliest time
2004
-Latest time
2004
-Role
-Person
Has investigated
Report
2004:A41

-Report number
2004:A41
No hits.