Kullö Vaxholm 2081111 (2016) [sv]

Other languages: Kullö Vaxholm (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Sjöhistoriska museet (som är en del av Statens maritima museer) har mellan den 2 och 9 juni
2016 utfört en arkeologisk utredning samt avgränsande förundersökning i området mellan Vaxön
och Resarö Vaxholms kommun eftersom Roslagsvatten AB planerar att byta den befintliga sjöledningen
för spillvatten med två nya ledningar.
Syftet med undersökningen var att kartera utredningsområdet med en Side Scan Sonar följt
av dykande arkeologer och därefter fastslå ifall några fornlämningar fanns inom utred...
Sjöhistoriska museet (som är en del av Statens maritima museer) har mellan den 2 och 9 juni
2016 utfört en arkeologisk utredning samt avgränsande förundersökning i området mellan Vaxön
och Resarö Vaxholms kommun eftersom Roslagsvatten AB planerar att byta den befintliga sjöledningen
för spillvatten med två nya ledningar.
Syftet med undersökningen var att kartera utredningsområdet med en Side Scan Sonar följt
av dykande arkeologer och därefter fastslå ifall några fornlämningar fanns inom utredningsområdet
samt att avgränsa RAÄ Östra Ryd 335 och att vidare undersöka RAÄ Vaxholm 38 inför
det planerade arbetsföretaget. Utredningens resultat utgjorde ett underlag för länsstyrelsens
vidare hantering av ärendet enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950).
Den arkeologiska utredningen resulterade i att totalt åtta stycken fartygslämningar bedömdes
som övriga kulturhistoriska lämningar. RAÄ Östra Ryd 335 avgränsades samt bedömdes att
vara fornlämning då försvarskonstruktionen sannolikt är anlagd under 1840-talet men är troligtvis
mycket äldre.

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beteckning: 43112–34610–2015
Statens maritima museers Dnr. 5.3.1–2015–1338
SMM projektnummer: AU och AF: 2081111
Kommun: Vaxholm
Län: Stockholms län
Landskap: Uppland
Undersökare: Statens maritima museer, Box 48,
371 21 Karlskrona.
Fältansvarig: Jim Hansson
Ansvarig chef: museichef Sjöhistoriska museet
Hans-Lennart Ohlsson
Tf chef för Arkeologienheten Sjöhistoriska museet:
Nina Eklöf
Projektledare: Jim Hansson
Personal i fält: Jim Hansson, Mikael Fredholm,
Jens Lindström och Göran Ekberg.
Datum för fältarbete: 2016-06-02 2016-06-09.
Plats: Kullö, Resarö och Edholma, Vaxholm.
Utredningsområdets nordvästra hörn:
Koordinater N: 6591302 E: 688253 (SWEREF
99 TM).
Orsak till undersökningarna: Planerad nedläggning
av vattenledning.
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Stockholm
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning och
arkeologisk förstudie.
Koordinatsystem: Sweref 99 TM
Arkivhandlingar: Förvaras hos SMM
Vattendjup: 0–15 m [sv]
Dataset owner
Last changed
09/02/2018 07:23:51
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/62e52fbf-b128-4306-8911-2262b26b651d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kullö Vaxholm
Swedish

Identity
2081111
Investigation type
Purpose
Description
Sjöhistoriska museet (som är en del av Statens maritima museer) har mellan den 2 och 9 juni
2016 utfört en arkeologisk utredning samt avgränsande förundersökning i området mellan Vaxön
och Resarö Vaxholms kommun eftersom Roslagsvatten AB planerar att byta den befintliga sjöledningen
för spillvatten med två nya ledningar.
Syftet med undersökningen var att kartera utredningsområdet med en Side Scan Sonar följt
av dykande arkeologer och därefter fastslå ifall några fornlämningar fanns inom utredningsområdet
samt att avgränsa RAÄ Östra Ryd 335 och att vidare undersöka RAÄ Vaxholm 38 inför
det planerade arbetsföretaget. Utredningens resultat utgjorde ett underlag för länsstyrelsens
vidare hantering av ärendet enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950).
Den arkeologiska utredningen resulterade i att totalt åtta stycken fartygslämningar bedömdes
som övriga kulturhistoriska lämningar. RAÄ Östra Ryd 335 avgränsades samt bedömdes att
vara fornlämning då försvarskonstruktionen sannolikt är anlagd under 1840-talet men är troligtvis
mycket äldre.

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beteckning: 43112–34610–2015
Statens maritima museers Dnr. 5.3.1–2015–1338
SMM projektnummer: AU och AF: 2081111
Kommun: Vaxholm
Län: Stockholms län
Landskap: Uppland
Undersökare: Statens maritima museer, Box 48,
371 21 Karlskrona.
Fältansvarig: Jim Hansson
Ansvarig chef: museichef Sjöhistoriska museet
Hans-Lennart Ohlsson
Tf chef för Arkeologienheten Sjöhistoriska museet:
Nina Eklöf
Projektledare: Jim Hansson
Personal i fält: Jim Hansson, Mikael Fredholm,
Jens Lindström och Göran Ekberg.
Datum för fältarbete: 2016-06-02 2016-06-09.
Plats: Kullö, Resarö och Edholma, Vaxholm.
Utredningsområdets nordvästra hörn:
Koordinater N: 6591302 E: 688253 (SWEREF
99 TM).
Orsak till undersökningarna: Planerad nedläggning
av vattenledning.
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Stockholm
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning och
arkeologisk förstudie.
Koordinatsystem: Sweref 99 TM
Arkivhandlingar: Förvaras hos SMM
Vattendjup: 0–15 m
Swedish

Timespan
02/06/2016 - 09/06/2016

-Earliest time
02/06/2016
-Latest time
09/06/2016
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
6590735, 688380, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6590735
-Longitude (Easting)
688380
59.41295, 18.31961, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.41295
-Longitude (Easting)
18.31961
-Case type
-Registration number
43112–34610–2015
Result

Den arkeologiska utredningen resulterade i att totalt åtta stycken fartygslämningar bedömdes
som övriga kulturhistoriska lämningar. RAÄ Östra Ryd 335 avgränsades samt bedömdes att
vara fornlämning då försvarskonstruktionen sannolikt är anlagd under 1840-talet men är troligtvis
mycket äldre.

Swedish

-Report number
2017:3
-Monument type
Swedish

-Period
No hits.