358 Ledningsdragning (RAÄ 148) VLM 358 (2000) [sv]

Other languages: 358 Ledningsdragning (RAÄ 148) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2000) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ann-Sofie Wigg på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Menja, Runa
Gata: Stora gatan, Humlegårdsgatan, Prästgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Arkeologisk förundersökning i Stora gatan, Humlegårdsgatan och Prästgårdsgatan i Köping
Rapportförfattare: Ann-Sofie Wigg
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 00:62-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-680-00
U...
Arkeologisk förundersökning (2000) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ann-Sofie Wigg på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Menja, Runa
Gata: Stora gatan, Humlegårdsgatan, Prästgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Arkeologisk förundersökning i Stora gatan, Humlegårdsgatan och Prästgårdsgatan i Köping
Rapportförfattare: Ann-Sofie Wigg
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 00:62-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-680-00
Undersökt tid: 2000
Kommentar: Kulturlager och en trolig tomtgräns påträffades i ett schakt och risbäddar i två schakt. Fanns inga daterbara fynd. Fynd av efterreformatorisk keramik. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
21/03/2023 12:40:51
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/64a89f38-3eb3-4a9c-b5c7-afa050fa88fc | RDF/XML | JSON-LD
Name
358 Ledningsdragning (RAÄ 148)
Swedish

Identity
VLM 358
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2000) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ann-Sofie Wigg på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Menja, Runa
Gata: Stora gatan, Humlegårdsgatan, Prästgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Arkeologisk förundersökning i Stora gatan, Humlegårdsgatan och Prästgårdsgatan i Köping
Rapportförfattare: Ann-Sofie Wigg
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 00:62-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-680-00
Undersökt tid: 2000
Kommentar: Kulturlager och en trolig tomtgräns påträffades i ett schakt och risbäddar i två schakt. Fanns inga daterbara fynd. Fynd av efterreformatorisk keramik.
Swedish

Timespan
2000 - 2000

-Earliest time
2000
-Latest time
2000
-Role
Has investigated
Report
2000:34

-Report number
2000:34
No hits.