Broddbo 2:7, Sala (RAÄ 204) VLM 252 (2002 - 2003) [sv]

Other languages: Broddbo 2:7, Sala (RAÄ 204) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström, Jenny Holm på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala
Fastighet: Broddbo 2:7
Plats: Broddbo
Fornlämning: 204
Rapport: Väg 67/70, förbifart Sala En stenåldersboplats vid Broddbo
Rapportförfattare: Jan Ählström, Jenny Holm
Museum (invnr): Vlm (28442:1-34)
Diarienummer: Vlm 020184
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-14291-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar...
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström, Jenny Holm på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala
Fastighet: Broddbo 2:7
Plats: Broddbo
Fornlämning: 204
Rapport: Väg 67/70, förbifart Sala En stenåldersboplats vid Broddbo
Rapportförfattare: Jan Ählström, Jenny Holm
Museum (invnr): Vlm (28442:1-34)
Diarienummer: Vlm 020184
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-14291-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: Boplats med fynd av slagen kvarts: Stämmer överens med tidigare fynd av trindyxor och kvarts funna vid Broddbo, som daterats till mesolitisk tid. Enligt rättelse RAÄ 204, ej 261. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/64c860ba-f18d-4247-a1ea-ce3f9164052a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Broddbo 2:7, Sala (RAÄ 204)
Swedish

Identity
VLM 252
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström, Jenny Holm på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala
Fastighet: Broddbo 2:7
Plats: Broddbo
Fornlämning: 204
Rapport: Väg 67/70, förbifart Sala En stenåldersboplats vid Broddbo
Rapportförfattare: Jan Ählström, Jenny Holm
Museum (invnr): Vlm (28442:1-34)
Diarienummer: Vlm 020184
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-14291-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: Boplats med fynd av slagen kvarts: Stämmer överens med tidigare fynd av trindyxor och kvarts funna vid Broddbo, som daterats till mesolitisk tid. Enligt rättelse RAÄ 204, ej 261.
Swedish

Timespan
2002 - 2003

-Earliest time
2002
-Latest time
2003
-Role
-Person
Report
2003:A52

-Report number
2003:A52
-Number
28442
No hits.