317 Markanläggning (RAÄ 34) VLM 317 (2004 - 2005) [sv]

Other languages: 317 Markanläggning (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Dragaren
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Dragaren i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28463:1)
Diarienummer: Vlm 040156
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5948-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Mynt från 1820 påträffat. Kvarteret Dragaren tycks tillhöra det medeltida Arbo...
Antikvarisk kontroll (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Dragaren
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Dragaren i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28463:1)
Diarienummer: Vlm 040156
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5948-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Mynt från 1820 påträffat. Kvarteret Dragaren tycks tillhöra det medeltida Arbogas ytterkanter. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/12/2022 16:51:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/67129225-9b36-4f3d-81bd-63a3e44db1de | RDF/XML | JSON-LD
Name
317 Markanläggning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 317
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Dragaren
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Dragaren i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28463:1)
Diarienummer: Vlm 040156
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5948-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Mynt från 1820 påträffat. Kvarteret Dragaren tycks tillhöra det medeltida Arbogas ytterkanter.
Swedish

Timespan
2004 - 2005

-Earliest time
2004
-Latest time
2005
-Role
-Person
Has investigated
Report
2005:A6

-Report number
2005:A6
-Number
28463
No hits.